TÈRMITS VOLADORS

ENCUENTRO

Diagnóstico y primera visita gratuita. Nos desplazamos y realizamos un primer diagnostico sin ningún coste.

PRECIO

Nuestra estimación es transparente y clara. Conocerás nuestros costes sin ningún tipo de sorpresas.

SOLUCIÓN

Sabemos cual es tu necesidad. Te facilitamos un servicio excelente, económico y rápido.

Solicitar presupuesto

Els tèrmits voladors volen com a part de la seva fase reproductiva, per a realitzar el que s’anomena el seguici nupcial. Els individus (reproductors primaris), que surten volant, són tèrmits mascles i femelles, i s’apariaran i generaran nous termiters, noves colònies.

Termitas Voladoras - Termitas Girona
Termitas Voladoras – Termitas Girona

Al nostre país hi ha dues espècies principals de tèrmits i surten de tèrmits en dues èpoques diferents, els tèrmits subterrànies volen a la primavera, a l’abril o maig, en grans quantitats formant els anomenats enjambrador i els tèrmits aeris volen a la tardor i surten més a poc a poc.

El moment de l’eixam també depèn de les espècies. Mentre que als tèrmits formosanas els agrada eixam a la nit, els tèrmits subterranis són més còmodes per eixam durant el dia. Els tèrmits alats, en general, se senten molt atretes per les fonts de llum i, per tant, es poden detectar fàcilment a prop dels fanals durant la seva temporada d’aparellament.

Rastres - Tèrmits Voladors - Termitas Girona
Rastres – Tèrmits Voladors – Termitas Girona

-𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐡𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐬

Aquestes viuen en ambients tous com fusta i sòls humits, provinents d’entorns propers a cossos d’aigua. Els boscos de coníferes són l’hàbitat més representatiu d’aquest tipus de tèrmit.

Tèrmits Voladors - Termitas Girona
Tèrmits Voladors – Termitas Girona

-𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚

Prefereixen els tipus de fusta seca i dura. Es troben en ambients naturals i en zones urbanes on es fa servir la fusta per a fins comercials. Aquests tèrmits resisteixen llargs períodes sense aigua i poden arribar a ser invasores.

Termitas en la tierra - Termitas Girona
Termitas en la tierra – Termitas Girona

-𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚𝐬

Es troben sota de construccions i s’alimenten de fusta disponible a les proximitats. És comú que apareguin en llars i edificis, destruint part dels immobles i convertint-se en plagues.

Hi ha diferents maneres de conèixer si tenim tèrmits a prop a casa:

  • Si observem butllofes en sòls de fusta.
  • Fusta danyada o buida.
  • Proves de qualsevol eixam.
  • Presència de tubs de fang.
Tèrmits Voladors - Sostre- Termitas Girona
Tèrmits Voladors – Sostre- Termitas Girona

Per eliminar o prevenir aquestes plagues, el millor és posar-se en contacte amb una empresa especialitzada en aquests menesters, ja que poden produir grans danys tant en estructures, com en immobiliari, terres, etc.
Avui en dia les empreses dedicades a això tenen els millors mètodes per eliminar i evitar tota colònia que pogués haver en un habitatge o empresa.

Si tens alguna pregunta sobre els tèrmits truca’ns al ☎️ 649.679.823 ☎️

Termitas Aladas - Termitas Girona
Termitas Aladas – Termitas Girona